Civil Engineering

Civil Engineering Toppers

2016-2017

SE Civil Engineering Toppers:
Sr.No. Name Of StudentSGPA
1. RAJ RAMCHANDRA SHIRKE 7.86
2. GAMPAWAR VAISHNAVI RAJESHWAR 7.56
3. RAVIKANT KUMAR 7.52
TE Civil Engineering Toppers:
Sr.No. Name Of StudentPercentage
1. KARMARE SACHIN SHIVAJI 66.87
2. KAMTHE AMOL DNYANDEV 63.20
3. CHALKE OMKAR MAHADEO 62.80
BE Civil Engineering Toppers:
Sr.No. Name Of StudentPercentage
1. DHOTRE ASHISH SUKHADEV 76.60
2. THAKARE KANCHAN RAJIV 75.93
3. CHAUDHARI PARESH A 75.33